Inici -> Presentació de noves sol·licituds;

Presentació de noves sol·licituds

 
Aquest servei permet realitzar davant l'Ajuntament peticions de serveis o comunicacions de qualsevol tipus, ja siguin de caràcter particular o relacionades amb equipaments o territori en general.

Com a pas inicial per iniciar la tramitació, es disposa del Catàleg de Tràmits, que està constituït per la relació de tots els tràmits oferts per l'Ajuntament amb l'objectiu que el ciutadà conegui l'oferta de tràmits municipals necessaris per a l'obtenció de llicències, permisos i autoritzacions.

Cadascun del tràmits presenta informació completa necessària per a realitzar la gestió: descripció del tràmit, terminis i requisits per iniciar la sol·licitud, normativa aplicable, terminis de resolució, etc.

Addicionalment, es disposen de diferents canals o mitjans per realizar la tramitació:

  • Presencial: S'ofereix informació del lloc de presentació de la documentació. És imprescindible cita previa podrà sol·licitar-la a través de https://citaprevia.llucmajor.org o bé via telefònica al 871 22 51 14.
  • Registre electrònic: Molts dels tràmits es poden iniciar directament des de la seu electrònica, mitjançant la utilització de formularis per a la seva presentació a través del registre electrònic. El formulari conté tota la informació necessària que ha de subministrar el ciutadà i/o empresa, permetent iniciar el procés de tractament en el sistema de gestió de l'Ajuntament de Llucmajor. A través d'aquest canal es permet realitzar la consulta i seguiment posterior.

Els tràmits, en funció de la seva naturalesa, permeten en algun cas la iniciació de forma anònima (Tramitació telemàtica sense identificació) i en la majoria es requereix la indentificació, per a això és necessari que el ciutadà/empresa disposi d'un dels certificats digitals acceptats a la Seu electrònica de l'Ajuntament de Llucmajor.

 

 

Serveis relacionats

 
12 de Novembre del 2018