Inici -> Cartes de serveis

Cartes de Serveis

 

Què és un Carta de serveis?

Una carta de serveis és un document pel qual un Departament, Servei o Regidoria de l'Ajuntament informa al ciutadans sobre:

 • Els seveis que presta i la forma de prestar-los.
 • El compromisos de qualitat que assumeix per proporcionar un millor servei.

Criteris d'actualització: Les Cartes de Serveis seran avaluades i revisades anualment mitjançant grups de treball que tindran en compte les opinions aportades pels ciutadans.

¿A quién va dirigida?

L'Ajuntament és una institució que presta serveis als Ciutadans i la seva gestió s'orienta en la satisfacció de les seves necessitats i expectatives. Per aquest motiu, les Cartes de Serveis es dirigeixen als usuaris dels serveis.

Quins són els objectius de les Cartes de serveis?

La finalitat de la Carta de Serveis és:

 • Apropar l'Ajuntament als ciutadans.
 • Informar als ciutadans sobre els serveis prestats per l'Ajuntament de Llucmajor.
 • Expressar l'esforç de l'Ajuntament per la millora dels serveis municipals.
 • Establir un nivell adequat de qualitat dels serveis i controlar el seu manteniment.
 • Possibilitar que els ciutadans opinin sobre el funcionament dels serveis munipals.

Quins són els objectius de les cartes de serveis?

 • El nom i comeses de la Unitat, Servei o Regidoria que l'emet.
 • Els serveis prestats per aquesta Unitat, Servei o Regidoria.
 • Els compromisos de qualitat assumits.
 • Informació sobre la forma de participació dels usuaris.
 • Adreces i telèfons de la unitat.
 • Horari.

 

12 de Novembre del 2018