Inici -> Calendari de dies inhàbils

Calendari de dies inhàbils

 

Els serveis de la Seu electrònica de l'Ajuntament estan operatius les 24 hores del dia, tots els dies de l'any.

Quan per raons tècniques es prevegi que la Seu electrònica o alguns dels seus serveis puguin no estar operatius, informarà d'això a la ciutadanis amb la màxima antelació possible en l'apartat "Interrupcions del Servei" indicant quins són el mitjans alternatius de consulta disponibles. En aquests supòsits, la informació es publicarà a través de la Seu electrònica o altres mitjans que permetin la difusió d'aquesta circumstància.

Pel que fa al còmput de terminis, es consideren dies inhàbils els establerts com a dies festius al calendari oficial de festes laborals de la Comunitat autònoma i de festes locals. Els dies festius per a l'any actual s'indiquen al següent calendari.

 

En virtut de Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma amb motiu de l'emergència de salut pública provocada per la pandèmia internacional ocasionada pel COVID-19, queden interromputs els terminis administratius entre els dies 14 i 29 de març, ambdós inclosos.

 

Serveis relacionats

 

 

12 de Novembre del 2018