Inici -> Rebuts

Rebuts

 

Les dades que es poden consultar a través d'aquest servei són:

  • Rebuts en voluntària i executiva generats per l'ATIB: IBI, IAE, TAXA DE RECOLLIDA DE FEMS, TAXA DE TRACTAMENT DE RESIDUS, GUALS,VEDATS DE CAÇA, IVTM, TAXA D'ENTRADA DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORAVIES, IIVTNU I MULTES DE TRÀNSIT.
  • Liquidacions/autoliquidacions emeses per l'Ajuntament de Llucmajor: RESTA DE TAXES I PREUS PUBLICS.
 
 

 

12 de Novembre del 2018